Biały żel krzemionkowy

  • Biały żel krzemionkowy

    Biały żel krzemionkowy

    Środek osuszający w żelu krzemionkowym to wysoce aktywny materiał adsorpcyjny, który zwykle wytwarza się w wyniku reakcji krzemianu sodu z kwasem siarkowym, starzenia, pęcherzyków kwasowych i szeregu procesów obróbki końcowej.Żel krzemionkowy jest substancją amorficzną, a jej wzór chemiczny to mSiO2.nH2O.Jest nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach, nietoksyczny i pozbawiony smaku, ma stabilne właściwości chemiczne i nie reaguje z żadną substancją poza mocną zasadą i kwasem fluorowodorowym.Skład chemiczny i struktura fizyczna żelu krzemionkowego decydują o tym, że ma on cechy, które trudno zastąpić wieloma innymi podobnymi materiałami.Środek osuszający w żelu krzemionkowym ma wysoką wydajność adsorpcji, dobrą stabilność termiczną, stabilne właściwości chemiczne, wysoką wytrzymałość mechaniczną itp.

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas